2013

Za zebrane środki finansowe zakupiliśmy niezbędną dla bielskiego schroniska komorę mroźniczą oraz kolejne kojce dla psów. Dodatkowe 16 stanowisk pozwoliło schronisku przenieść całą kwarantannę w jedno miejsce, gdzie obecnie takich pojedynczych boksów jest 30 Natomiast w wyniku tej zmiany otrzymane wolne miejsca schronisko może przeznaczyć na kolejne zwierzęta po zabiegach i w trakcie leczenia. Dzięki temu  zwierzęta z bielskiego schroniska mają lepsze warunki do rekonwalescencji.