2014

Wprowadziliśmy ogrzewania do wszystkich psich pawilonów w bielskim schronisku. W każdym pomieszczeniu zostały zamontowane profesjonalne dwie kurtyny powietrza, które w momencie obniżenia temperatury w pomieszczeniu włączą się automatycznie aby utrzymywać stałą dodatnią temperaturę. Takich urządzeń zamontowaliśmy 38 sztuk oraz dodatkowo 6 urządzeń dołożyliśmy do schroniskowego szpitalika.