2016

W roku 2016 schronisko nie mogło pozyskiwać od Państwa 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok. W 2015 roku w tym temacie  zmieniło się nasze prawo krajowe, które zakazuje otrzymywania 1 % podatku za pośrednictwem innego podmiotu.