2015

  • Kupiliśmy nowe ocieplone budy dla dużych psów w bielskim schronisku dla zwierząt.
  • Kupiliśmy blaszany garażu służącego za magazyn w bielskim schronisku dla zwierząt.
  • W schronisku Bielsko-Biała rozszerzyliśmy system monitoringu dla poprawy bezpieczeństwa oraz zakupiliśmy traktorek do odśnieżania lub koszenia trawy, który będzie wykorzystywany do pielęgnowania dodatkowego terenu (ponad pół hektara), który od naszej Gminy dostało schronisko aby pieski miały swoje miejsce do spacerów.