2021

Dzięki otrzymanym finansom i pomimo utrzymującej się pandemii w 2021 roku zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

 • Dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej zakupiliśmy
  – 20 domków dla wolnożyjących kotów,
  – 4000 kg karmy mięsnej dla psów i kotów przebywających w Schronisku,- sfinansowaliśmy bieżące remonty psich pawilonów, które miały na celu ocieplenie ich boksów.
 • Sponsorowaliśmy leczenie oraz zabiegi chirurgiczne psów i kotów,
  które w szczególności dotyczyły kastracji i sterylizacji. Dzięki temu kilkadziesiąt zwierząt nie przyczyni się do niepotrzebnej bezdomności.
 • Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt spotkań dotyczących edukacji pro zwierzęcej
  w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego w których łącznie uczestniczyło ponad 5000 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Dzięki organizowanym na niektórych spotkaniach zbiórkom karmy przekazaliśmy do Miejskiego Schroniska w Bielsku ok. 4000 kg karmy suchej i puszkowej.