2022

 

 

 

 

Dzięki otrzymanym finansom w 2022 roku zrealizowaliśmy:

 • Dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej zakupiliśmy
  – 9000 kg karmy mięsnej dla psów i kotów przebywających w schronisku
  – sfinansowaliśmy bieżące remonty psich pawilonów, które miały na celu ocieplenie ich boksów
  – sponsorowaliśmy specjalistyczne zabiegi chirurgiczne psów i kotów  przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej
 • Sponsorowaliśmy zabiegi  kastracji i sterylizacji zwierząt domowych – psów i kotów oraz kotów wolnożyjących. Dzięki temu ponad sto zwierząt nie przyczyni się do niepotrzebnej bezdomności.
 • Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt spotkań dotyczących edukacji pro zwierzęcej
  w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego w których łącznie uczestniczyło ponad 5000 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Dzięki organizowanym na niektórych spotkaniach zbiórkom karmy przekazaliśmy do Miejskiego Schroniska w Bielsku ok. 2000 kg karmy suchej i puszkowej.

Dzięki Państwa  pomocy udało się nam wspomóc działania bielskiego Schroniska i bezpośrednio wpłynąć na jakość życia zwierząt tam przebywających. Ponadto wspomogliśmy finansowo wielu właścicieli psów i kotów opłacając ich zabiegi kastracji czy sterylizacji.