2023

Dzięki otrzymanym finansom w 2023 roku zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, a głównie:

 • Dla psów i kotów z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej:
  -zakupiliśmy ok 5000 kg karmy mięsnej i suchej,
  – sfinansowaliśmy kolejne remontu psich pawilonów, które miały na celu ocieplenie ich boksów, poprzez zakup paneli na podczerwień, ich montaż, zakup i wykonanie prac przez profesjonalne firmy,
  – w uszkodzonych boksach zapłaciłyśmy za wymianę posadzek betonowych.
  Łącznie na jedzenie i remonty wydaliśmy ponad 66.000zł.
  Dodatkową kwotą 5.000zł. wsparliśmy schronisko w leczeniu kotów przeznaczonych do adopcji.
 • Sponsorowaliśmy zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt domowych – psów i kotów, oraz kotów wolnożyjących. Dzięki temu wiele zwierząt nie przyczyni się do niepotrzebnej bezdomności. Wspieraliśmy też finansowo niezbędne zabiegi chirurgiczne, celem ratowania życia zwierząt.
  Łącznie na tą formę pomocy przeznaczyliśmy prawie 24.000 zł.
 • Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt spotkań dotyczących edukacji pro zwierzęcej w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego i nie tylko, w którym łącznie uczestniczyło ponad 5000 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,
 • Zakupiliśmy bardzo dobrej jakości karmę, którą przekazaliśmy osobą indywidualnym oraz instytucjom miejskim. Na tą formę pomocy przeznaczyliśmy 60.000zł.

Dzięki Państwa pomocy dalej wspieraliśmy działania bielskiego schroniska i realnie wpływaliśmy na poprawę warunków zwierząt tam przebywających.